เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

-วันที่17-21พฤษภาคม2562
-คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู่วิทยาศาสตร์ทุกท่านโดยท่านรองฉวีวรรณ จันทร์สะอาด คุณครูกรรณิการณ์ ปานะลาด คุณครูพิมพืมล ธงวิชัยและคุณครูอนงค์ชนก ภูโอบร่วมประชุมปฏิบัคิการของสสวท. ณโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

 
 
 
   

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม

ตำบล มหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46150
เบอร์โทรศัพท์ : 043 - 127531
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Copyright 2017 by www.mahachaipit.ac.th